Turvallisesti korkealle -koulutus

Vastuullisimmat yritykset ovat suhtautuneet putoamisriskeihin lain edellyttämällä tavalla. Asianmukaisella koulutuksella ja varusteilla poistetaan putoamisonnettomuuksien riski ja otetaan jälleen askel kohti 0%:n työtapaturmatilastoa.

Jokainen onnettomuus ja läheltäpititapaus on liikaa. Suurin osa putoamisonnettomuuksista, eli n. 80 prosenttia, tapahtuu aliurakoitsijoilla. Aliurakoitsijat usein keräävät työvoiman pikaisesti, ja kouluttamiselle ei välttämättä jää riittävästi aikaa, tai siihen ei ole halua kustannusten takia. Kuitenkin aliurakoitsijalla on samat velvoitteet kuin pääurakoitsijalla, eli taata turvallinen työympäristö työntekijöilleen. Pääurakoitsijalla on lisäksi vastuu koko työmaan turvallisuudesta.

Toisin sanoen pääurakoitsijan on vaadittava riittävä putoamissuojaus myös aliurakoitsijan työntekijöille ja vaadittava, että aliurakoitsija valvoo niiden käyttöä.

Usein putoamissuojauksen järjestäminen mielletään vaikeaksi tai hidastavaksi tekijäksi. Syy on kuitenkin useimmiten epävarmuudessa miten putoamissuojaimia käytetään, mitkä ovat lain vaatimukset ja mitkä ovat työntekijän sekä työnantajan vastuut kattotyöskentelyssä.

Oikeilla varusteilla, järjestelyillä ja koulutuksella voidaan kuitenkin nopeuttaa, tehostaa ja tehdä työ miellyttäväksi sekä turvalliseksi. Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuslain vaatimukset, turvalliset tekniikat ja varusteet. Koulutus on pääosin käytännön harjoitusta oikeissa olosuhteissa.

PDF-tiedosto


Mastotyön koulutuskuvaus

  • Kohderyhmä: Mastoissa työskentelevät asentajat, mastotyössä alamiehinä toimivat asentajat sekä mastotyön työnjohtajat / esimiehet.
  • Mastoissa työskentelevien asentajien suositellaan suorittavan koulutus yhden vuoden välein.
    Alamiehinä toimivien asentajien sekä mastotyön työnjohtajien / esimiehien suositellaan osallistuvat koulutukseen vähintään joka kolmas vuosi.

Puupylvästyön koulutuskuvaus

  • Kohderyhmä: Puupylväissä työskentelevät asentajat, sekä puupylvästyöskentelyn työnjohtajat / esimiehet.
  • Puupylväissä työskentelevien asentajien suositellaan suorittavan koulutus yhden vuoden välein.
    Puupylvästyöskentelyn työnjohtajien / esimiehien suositellaan osallistuvat koulutukseen vähintään joka kolmas vuosi.

Loppujen koulutuskokonaisuuksien kuvaukset tulevat myöhemmin. Lisätietoja voit kysyä suoraan Esa Kärnältä esa.karna(at)karnaoy.fi  tai +358 50 597 2939.

Ilmoittautumis- / tiedustelulomake

Koulutukseen liittyvät tiedot


Yhteystiedot