Kärnä Oy:n koulutetut tarkastajat tarkastavat putoamissuojaimia, nostoapuvälineitä, vaijerivipu- sekä ketjutaljoja, maadoituslaitteita ja jännitteenkoettimia. Sisäänkelautuvien tarrainten osalta olemme seuraavien tehtaiden valtuuttama tarkastus- ja huoltopiste: IKAR, DBI-SALA ja Protecta

Tarkastettavat tavarat voidaan lähettää meidän toimipisteelle tarkastukseen tai vaihtoehtoisesti voitte tilata tarkastusautomme paikan päälle. Paikan päällä tapahtuva tarkastus poistaa turhat katkokset suojainten käytöstä, koska tarkastuksen läpäisseet suojaimet saadaan tarkastuksen jälkeen suoraan käyttöön ilman viivettä.

Toimitamme tarkastuksesta tarkastuspöytäkirjan, missä käy ilmi hyväksytyt ja hylätyt tuotteet. Hyväksytyt tuotteet merkitsemme tarkastustarralla.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) velvoittaa, että työvälineet on pidettävä turvallisena koko työvälineen elinkaaren ajan. Työnantajan on huolehdittava, että työväline tarkastetaan pätevän henkilön toimesta määräajoin.


Putoamissuojainten määräaikaistarkastus

Putoamissuojaimet on tarkastettava valtuutetun tarkastajan toimesta vähintään 12 kuukauden välein. Määräaikaistarkastajillamme on pätevyys tarkastaa kaikki Suomen markkinoilla olevat putoamissuojaimet. Tarkastuksen yhteydessä voimme tarvittaessa vaihtaa mm. tukiköydet ja pylväskenkien nauhat uusiin.

Olemme seuraavien tehtaiden valtuuttama sisäänkelautuvien tarraimien tarkastus- ja huoltopiste: IKAR, DBI-SALA ja Protecta. IKARin turvatarraimet tulee tarkastuksen yhteydessä aina avata, johon meidän tarkastajamme on koulutettu tehtaan toimesta. Samalla voimme vaihtaa tarraimiin varaosia, jos tarpeen. DBI-SALA ja Protecta -turvatarraimet suositellaan avattavaksi tarkastuksen yhteydessä, johon tarkastajamme on tehtaan toimesta koulutettu.

Muiden sisäänkelautuvien tarrainten osalta voimme tehdä visuaalisen tarkastuksen, joka monelle tarrainmerkille riittää. Mikäli tarrain vaatii avaamista, voimme toimittaa tuotteen valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle taholle tarkastukseen/huoltoon.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä teemme tarkastuspöytäkirjan sekä merkitsemme tarralla tarkastetut suojaimet.

Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastus

Nostoapuvälineiden kuten nostoliinojen, päällysteraksien, kettinki- ja teräsköysiraksien, koukkujen sekä muiden nostoapuvälineiden ja -tarvikkeiden tarkastus on suoritettava vähintään vuoden välein. Määräaikaistarkastajamme tarkastavat kaikki markkinoilla olevat nostoapuvälineet ja tekevät tarvittaessa niiden huoltoja.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä nostoapuvälineisiin laitetaan vuosimerkintätarra sekä tehdään tarkastuspöytäkirja.

Vaijerivipu- ja ketjutaljojen määräaikaistarkastus ja huolto

Vaijerivipu- ja ketjutaljojen tarkastus on suoritettava vähintään vuoden välein. Määräaikaistarkastajamme tarkastavat kaikki markkinoilla olevat vaijerivipu- ja ketjutaljat. Ketjutaljoille suoritamme koevedon Yale -koevetopenkillä nimellislujuuteen. Testialue 250-12000 kg.

Lug-all ja Lincoln Hoist -vaijeriviputaljojen määräaikaistarkastuksen yhteydessä suoritamme myös tarvittavat huollot.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä vaijerivipu- ja ketjutaljoihin laitetaan vuosimerkintätarra sekä tehdään tarkastuspöytäkirja.

Maadoituslaitteiden ja jännitteenkoettimien tarkastus

Maadoituslaitteet tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin koulutetun henkilön toimesta. Tarkastajamme tarkastaa työmaadoitusvälineet valmistajan antamien huolto/käyttöohjeiden mukaan. Jännitteenkoettimista mitataan syttymisjännitteet (1-36 kV) ja eristyssauvoihin tehdään vuotovirtamittaus.

Tarkastuksessa vaatimukset täyttäväksi todettuihin välineisiin laitetaan tarran, josta ilmenee tarkastusvuosi ja kuukausi sekä tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja.

Koulutus ja neuvonta

Kärnä Oy:n koulutustarjonnasta voit lukea täältä.

Kärnä Oy:n asiantuntijat antavat teille mielellään neuvoja erilaisissa putoamissuojaimiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä!